Vil du være med til at præge dansk/grønlandsk søfart som Skibsinspektør ved Søfartsstyrelsens synskontor i Nuuk, Grønland?

Har du lyst til at arbejde i tæt samarbejde med det maritime erhverv? Vil du være med til at sørge for at syn af skibe handler om god service, sikkerhed og vækst? Så er du måske Søfartsstyrelsens nye skibsinspektør på Grønland.

Du kommer til på egen hånd og ved samarbejdepå tværs i Søfartsstyrelsen at foretage syn, tegningsgodkendelse og sagsbehandling af last- og passagerskibe og fiskeskibe, udstede certifikater til skibe, søfarende og fiskere og vejlede erhvervet og samarbejdspartnere om lovgivningen på søfartsområdet. Du skal udføre syn på skibe i hele Grønland og du vil derfor få en del rejseaktivitet.

Vi tilbyder

 • En spændende arbejdsplads med varierende arbejdsopgaver
 • Teknisk tilsyn på skibe og auditering af besætninger og rederier
 • Svar til rederier og borgere på spørgsmål om sikkerhed, skibsregistrering og lovgivning
 • Synsarbejde, der fremmer og understøtter en sikkerhedskultur om bord på skibe
 • Et miljø med hovedfokus på en god kvalitet i opgaves løsning
 • Secialisering inden for forskellige fagområder med gode muligheder for både personlig og faglig udvikling

Vi er en moderne og fleksibel arbejdsplads, og lægger vægt på, at du er med til at tilrettelægge arbejdstid og opgavevaretagelse, så der også er plads til andet end arbejde.

Vi forventer, at du

 • Har teknisk viden og erfaring med skibsfart eller fiskeri
 • Har et maritimt-teknisk fundament gerne som fiskeskipper af 1. grad maskinmester, ingeniør, dual officer, navigatør eller har anden relevant uddannelse
 • Er faglig stærk, serviceminded og fleksibel, når henvendelser fra kunder og brugere behandles
 • Kan formulere dig i skrift og tale på grønlandsk, dansk og engelsk
 • Kan agere rollemodel og kommunikere sikkerhed
 • Er god til at samarbejde og arbejde i team.

Vil du vide mere?

Du kan få flere informationer om stillingen ved at kontakte Synschef Martin John på tlf. 72 19 60 68.

Ansættelse

Ansættelse sker efter gældende overenskomst eller på individuel kontrakt. Udgangspunktet for lønnen er kr. 450.000 årligt inkl. pension. Arbejdsugen i Grønland er på 40 timer.

Oplæring i vores arbejdsgange og systemer vil hovedsageligt ske på kontoret i Nuuk. Der kan på sigt blive tale om rejser til Danmark, hvor du vil få mulighed for at møde dine kollegaer på Søfartsstyrelsens kontor i Valby. Der ydes tiltrædelsesrejse og bohaveflytning efter aftale. Der er til stillingen tilknyttet et disponibelt bolignummer, som betales efter gældende regler.

Har du lyst til at søge?

Så klik på ”APPLY FOR JOB” knappen nederst i annoncen eller søg via vores hjemmeside: http://www.soefartsstyrelsen.dk/OmOs/Job/LedigeStillinger/Sider/default.aspx

Din ansøgning med CV og eksamenspapirer skal være modtaget senest den 1. maj 2016. Vi forventer at holde samtaler i uge 19, forventeligt den 10. og 11. maj 2016.

Vi opfordrer alle uanset personlig baggrund, til at søge stillingen, idet vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund.

Hvem er vi i Søfartsstyrelsen og hvad arbejder vi for?

Danmark har en lang og stolt tradition som en af verdens toneangivende fiskeri- og søfartsnationer. Samtidig er den maritime sektor fortsat et af vores største og vigtigste erhverv. I Søfartsstyrelsen arbejder 300 engagerede medarbejdere med at styrke sø-sikkerheden i de danske og grønlandske farvande og forbedre vilkårene for, at de maritime erhverv kan skabe vækst og beskæftigelse til gavn for alle.

Vil du være med?

Søfartsstyrelsen - Carl Jacobsens Vej 31 - 2500 Valby - www.sofartsstyrelsen.dk