Har du maritimt kendskab og solid drifts- og ledelseserfaring?

Har du erfaring med at samarbejde med frivillige? Og vil du have ansvar for udvikling af vores lystbådehavne?

Så har vi brug for dig til at lede og udvikle vores lystbådehavne ind i fremtiden.

                                           

Om os:

Trafik, Park og Havne består af i alt 100 medarbejdere, der arbejder med de offentlige vej-, park- og havnearealer. Du vil referere til chefen for Trafik, Park og Havne og indgå i en ledelsesgruppe på i alt 4 personer i afdelingen, der i fællesskab sikrer et bredt samarbejde på tværs af afdelingen og til øvrige afdelinger.

 

Synlig ledelse og sikker drift

Du får personaleansvar for 10-12 medarbejdere fordelt på havnefogeder, - assistenter og administrativt personale. Gennem din synlige ledelse er du i god dialog med medarbejderne, så de ved, hvor vi er på vej hen og hvilke nye tiltag, der igangsættes.

Som leder er du udadvendt, robust og har en naturlig autoritet.

Du skal samtidig sikre den administrative styring af området. Dette indbefatter økonomistyring, politiske sagsfremstillinger, kontakt til offentlige myndigheder, deltagelse i projektgrupper, opfølgning på nøgletal mv. Det er derfor vigtigt, at du arbejder struktureret.

Driftsmæssigt er du ansvarlig for en god udnyttelse af havnearealerne, vedligeholdelse af disse samt rettidige reparationer og anlæg på områderne.

 

Samarbejde med brugere og frivillige

Du skal sørge for et godt samarbejde og en god dialog med foreninger, klubber og frivillige på havnens arealer. Du er ansvarlig for, at de informeres, høres og medinddrages i tiltag på havnens arealer.

I arbejdet med de frivillige skal du kunne agere i et miljø med mange meninger om havnenes drift og udvikling.

Du vil blive ansvarlig for implementering af en ny samarbejdsmodel mellem havneadministrationen, det politiske niveau og brugerne. I dette arbejde skal du sikre ejerskab på alle niveauer.

 

Udvikling

En sikker drift og styr på bundlinjen er afgørende for, at vi kan udvikle havnene i de kommende år.

Vordingborg kommune har Danmarks længste kyststrækning og har et førsteklasses sejlerfarvand mellem vores 9 lystbådehavne.

Du skal sikre, at vores havne markedsføres indenrigs og udenrigs og at havnearealerne er aktive og attraktive områder, der kan tiltrække borgere og turister.

 

Vi lægger vægt på, at du:

·         Har dokumenteret ledelseserfaring

·         Har dokumenteret driftserfaring med synlige resultater

·         Har solid erfaring med økonomistyring og projektledelse

·         Har erfaring med samarbejde med brugere/ frivillige og med gode resultater

·         Har kendskab til markedsføring og udvikling af en forretning

·         Har gode kommunikative evner og er relationsskabende

·         Har gode engelsk kundskaber i skrift og tale; taler du tysk er det en fordel

·         Har kendskab til det kommunale system er en fordel, men ikke et krav

 

 

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfrist fredag den 6. oktober 2017 kl. 12.00.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 43.

 
Løn:
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem Søfartens ledere og KL samt efter forhandling.

 
Opstart:
1. januar 2018

 
Yderligere oplysninger:

Anspgning og CV skal sendes via linket her.


Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Chef for Trafik, Park og Havne, Helene Vinther Seidler, mobil 20 44 82 26.

 

Mere om vores havne:

Vordingborg kommunal har i alt 9 lystbådehavne samt flere mindre jollehavne.

Vi har ca. 1.800 fastliggere og over 20.000 gæstesejlere hvert år i vores havne.

Du kan læse mere om vores havne på: http://vordingborg.dk/oplev/lystbaadehavne/