3  områdeledere for lodser

Til tre nyoprettede stillinger som områdeledere for lodser søger DanPilot kompetente lederprofiler.

 

Situationen

DanPilot står overfor en konkurrenceudsættelse på gennemsejlingslodsninger begyndende i 2016, hvorfor en udvikling mod en mere forretningsorienteret og effektiv organisation er iværksat. På denne baggrund har DanPilot valgt at prioritere lokal og synlig ledelse højt, og har oprettet tre fuldtidsstillinger som områdeledere for lodserne i DanPilot. De tre områdeledere vil dække henholdsvis Jylland, Fyn/Vestsjælland og Østsjælland, og skal derfra sikre et fokus på fortsat høj kvalitet, effektivitet og sikkerhed i den daglige drift. Hovedsæderne for de tre områder forventes at blive henholdsvis Skagen, Svendborg og København.

 

Opgaven

Områdelederne bliver bindeled mellem ledelsen i DanPilot og lodserne, som er placeret rundt i hele landet, og skal arbejde for at skabe sammenhæng og overensstemmelse mellem de strategiske og ledelsesmæssige beslutninger og dagligdagen for den enkelte lods. Som områdeleder skal du sikre, at DanPilots strategi om forretningsorienteret, effektiv og sikker drift bliver implementeret, uden at det går ud over den høje kvalitet i virksomhedens services - og samtidig bevarer respekten for med­arbejderne og kulturen i organisationen.

 

Du bliver personaleleder for 40-60 selvkørende og erfarne lodser, og forventes at etablere et tæt samarbejde med både lodserne, områdelederne for bådmændene og ledelsen i DanPilot. Du vil blive inddraget og involveret i strategiske og tværgående ledelsesmæssige beslutninger, og det forventes, at du vil påtage dig et selvstændigt ansvar og gå i spidsen for at implementere disse lokalt.

 

Profilen

Den ideelle kandidat er en stærk og tydelig leder, som evner at sikre følgeskab og sætte retning. Du har et højt energiniveau og har lyst og evne til at udvikle DanPilot til konkurrenceudsættelsen i 2016. Du er personlig robust, tillidsskabende og motiverende med et skarpt blik for mulige optimeringsområder og effektiviseringsmuligheder.

 

Af formelle færdigheder og erfaringer lægges særlig vægt på følgende:

  • Uddannelsesmæssig relevant baggrund, men uddannelsesretningen er ikke afgørende
  • Indsigt i eller erfaring med maritim virksomhed er en fordel
  • Ledelseserfaring og gerne lederuddannelse
  • Erfaring med forandrings- og optimeringsprocesser.

Du kan læse det uddybende notat på www.mercuriurval.dk

 

Ønsker du yderligere information om stillingerne, kan du kontakte direktør Jesper Lund fra Mercuri Urval på telefon 4045 3435 for en uforpligtigende samtale, eller lodschef Peer Bøje Brandenborg fra DanPilot på telefon 2018 3857.

 

Finder du jobbene interessante, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer DK-139-54643). Angiv venligst i din ansøgning, hvilket område/hvilke områder, du er interesseret i.

 

Ansøgninger modtages og vurderes løbende, men skal dog være Mercuri Urval i hænde senest den 7. august 2015, kl. 10.00.

 

DanPilot er det statslige lodsvæsen og tilbyder lodsning til alle havne i Danmark. DanPilot er det eneste full-service lodseri i Danmark, og har en flåde der består af 29 fartøjer, der transporterer lodser fra 20 lodsstationer til kundernes fartøjer – hurtigt og effektivt. DanPilot har hovedkvarter på Havnepladsen i Svendborg, men har medarbejdere placeret på nøglepositioner i hele Danmark. I alt beskæftiger DanPilot ca. 290 medarbejdere, heraf 154 lodser. I 2014 varetog DanPilot knap 21.000 lodsninger og havde en omsætning på 394 mio. kr.