På SIMAC er du med til at uddanne fremtidens ledere til Det Blå Danmark. Det er her den nyeste maritime viden skabes og formidles. Du er med til at sikre, at fremtidens maskinmestre, skibsofficerer og skibsførere får de bedste kvalifikationer med sig ud i verden, fra deres uddannelse på SIMAC.

Vores uddannelser er på professionsbachelorniveau, og vi spiller alle en aktiv rolle i den kontinuerlige udvikling og nytænkning af fagenes indhold, så vi hele tiden bidrager til at bevare Danmarks internationale førerposition for maritime kompetencer.

 

Jobbet

Din primære opgave er selvstændigt at varetage undervisning i tildelte fag på vores uddannelser. Derudover deltager du i national og international forskning samt projekter, igennem hvilke du er med til at præge og sætte dagsordenen for maritim udvikling og undervisning.

 

Profil

Du kan have en maritim uddannelse på bachelor niveau som:  

 • Maskinmester
 • Dual skibsofficer
 • Navigatør

 

Eller en anden videregående teknisk uddannelse på kandidatniveau.

 

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med forsknings- og udviklingsprojekter inden for digitalisering, automatisering eller miljø, eksempelvis inden for energioptimering i det maritime erhverv.    

 

Fagene du skal undervise kan være

 • Hydraulik
 • Miljøteknik
 • Køleteknik
 • Dampteknik
 • Motorlære
 • Elektroteknik
 • Dimensionering af elektriske maskiner og anlæg

 

Og/eller

 • Navigation
 • Vagttjeneste
 • Skibsteknik
 • Ledelsesfag

 

Du har interesse for at bidrage til udviklingen af de maritime uddannelser, og da du skal undervise, er det naturligvis vigtigt, at du kan identificere dig med vores grundlæggende værdi: Den studerende i centrum.

Sidst men ikke mindst, kan du se dig selv som underviser og er motiveret af at videregive og dele ud af din erfaring og viden. Selv om du måske ikke har undervist før, ser du dig selv som havende en struktureret tilgang til metode, undervisning og problemløsning. 
 

Vi forventer, at du…

 • Kan planlægge og prioritere dine opgaver selvstændigt
 • Deltager i den daglige sparring og erfaringsudveksling med dine kolleger
 • Er initiativrig og engageret
 • Er fleksibel og har et godt humør
 • Har en ambition om at være videnførende indenfor dit fag


Vi tilbyder…

 • En fast stilling på fuld tid eller efter nærmere aftale
 • Et fastlagt introforløb med tilknyttet mentor
 • Opkvalificering på det pædagogiske område
 • Relevant faglig efter/videreuddannelse
 • Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med staten
 • Mulighed for at præge eget jobindhold
 • Fleksibel arbejdstid

 

Ansøgning
Ansøgningsfrist er mandag d. 22. oktober 2018 kl. 10.00.

Samtaler afholdes i uge 43 og evt. 44.

Tiltrædelse 1. december 2018 eller efter nærmere aftale.

Spørgsmål rettes til studieleder Thorkil Hansen på tlf. 72 21 56 99 eller mail thorkil@simac.dk

 

 SIMAC uddanner maskinmestre, skibsførere og skibsofficerer på internationalt lederniveau. Vi er specialister på det maritime uddannelsesområde, og vores dimittender er eftertragtede og efterspurgte både i Danmark og i udlandet.

SIMACs strategiske udviklingsområder fokuserer på operationel driftsoptimering, sikkerhedskultur, simulation, automation samt arktiske operationer.

SIMAC er arbejdsplads for en række dygtige og kvalificerede medarbejdere. Vi lægger vægt på, at alle medarbejdere har den faglige styrke og viden, der skal til, for at vi kan være førende inden for vores felt. Vi opfordrer til personligt initiativ og iværksætterånd, og vi søger hele tiden at skabe et udfordrende og godt undervisningsmiljø.

Da vi anser mangfoldighed for en ressource, opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge job hos os.